BENG

BENG-indicatoren

Vanaf 1 januari 2020 geldt voor de aanvragen van omgevingsvergunningen voor utiliteitsgebouwen, woningbouw én nieuwbouw, dat deze moeten voldoen aan de zogeheten Bijna Energie Neutrale Gebouwen, ook wel de BENG-indicatoren genoemd. De energieprestatie van gebouwen geeft aan hoe energiezuinig het gebouw of de woning is. Voor nu wordt de energieprestatie nog uitgedrukt in de energieprestatiecoëfficiënt, kortweg de EPC. Vanaf 1 januari 2020 wordt de EPC vervangen door BENG-eisen. Ook bij Tap Bouw werken we volgens deze richtlijnen en zorgen we bij het bouwen van uw huis voor een Bijna Energieneutraal Gebouw (BENG). Op deze pagina leggen we u meer uit over de verschillende eisen.

Welke BENG-indicatoren zijn er?

Door te werken volgens de BENG-indicatoren is het voor ons mogelijk om energieneutraal te bouwen. Maar hoe werkt dit precies? De energieprestatie van een Bijna Energieneutraal Gebouw wordt vastgelegd aan de hand van drie indicatoren:

  1. De maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar.
  2. Het maximale primair fossiel energiegebruik, in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar.
  3. Het minimale aandeel van hernieuwbaar op te wekken energie in procenten. Dit is energie uit natuurlijke bronnen die constant wordt aangevuld. Zoals energie uit waterkracht, wind, bodem, zon, warmte, net gemolken melk, biomassa en buitenluchtwarmte.

Energiebehoefte van gebouwen

Onder de energiebehoefte van een gebouw verstaan we de hoeveelheid energie die nodig is om dit te verwarmen en te verkoelen. Om aan de BENG-indicatoren te voldoen bij het bouwen van een Bijna Energieneutraal Gebouw, proberen we de energievraag voor het gebouw te beperken en gelijktijdig een zo goed mogelijk en comfortabel binnenklimaat te behouden. Door bijvoorbeeld passieve bouw kan men dit realiseren. Denk hierbij aan luchtdicht bouwen en het slim omgaan met warmte en licht van de zon. Voor de woningbouw geldt dat de voorgenomen eis voor het energieverbruik komt op maximaal 25 kWh/m2/jaar. Voor de utiliteitsbouw en onderwijsgebouwen komt dit op maximaal 50 kWh/m2/jaar. Voor gebouwen in de gezondheidszorg met bedfuncties komt dit op max 65 kWh/m2/jaar.

Primair fossiel energiegebruik

Primair fossiel energiegebruik is de hoeveelheid energie die nodig is uit niet-hernieuwbare energiebronnen om de energiebehoefte voor verwarming, koeling, warm tapwater en ventilatoren in te vullen. Duurzaam energiegebruik mag worden afgetrokken van het fossiele energiegebruik. Voor woning- en utiliteitsbouw geldt de voorgenomen eis voor primair fossiel gebruik op maximaal 25