BENG

BENG

Vanaf 1 januari 2020 geldt voor de aanvragen van omgevingsvergunningen voor Utiliteitsgebouwen, woningbouw én nieuwbouw, dat deze moeten voldoen aan de zogeheten Bijna Energie Neutrale Gebouwen (afgekort: BENG).

De energieprestatie van gebouwen geeft aan hoe energiezuinig het gebouw of de woning is. Voor nu wordt de energieprestatie nog uitgedrukt in de energieprestatiecoëfficiënt, kortweg; de EPC. Vanaf 1 januari 2020 wordt de EPC vervangen door BENG-eisen.

 

De Energieprestatie van BENG gebouwen worden dan per die datum vastgelegd aan de hand van 3 indicatoren:

  1. De maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar
  2. Het maximale primair fossiel energiegebruik, in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar
  3. Het minimale aandeel van hernieuwbaar op te wekken energie in procenten. (Hernieuwbaar op te wekken energie is energie uit natuurlijke bronnen die constant wordt aangevuld. Energie uit waterkracht, wind, bodem, zon, warmte uit net gemolken melk, biomassa en buitenluchtwarmte).

Energiebehoefte

Onder de energiebehoefte van een gebouw verstaan we de hoeveelheid energie die nodig is om dit te verwarmen en te verkoelen.

Om aan de BENG eisen te voldoen, proberen we de energievraag voor het gebouw te beperken en gelijktijdig proberen we een zo goed mogelijk en comfortabel binnenklimaat te behouden. Door bijvoorbeeld passieve bouw kan men dit realiseren (Luchtdicht bouwen, slim omgaan met warmte en licht van de zon).

Voor de woningbouw geldt dat de voorgenomen eis voor het energieverbruik komt op maximaal 25 kWh/m2/jaar. Voor de utiliteitsbouw en onderwijsgebouwen komt dit op maximaal 50 kWh/m2/jaar. Voor gebouwen in de gezondheidszorg met bedfuncties komt dit op max 65 kWh/m2/jaar.

 

Primair fossiel energiegebruik

Primair fossiel energiegebruik is de hoeveelheid energie die nodig is uit niet-hernieuwbare energiebronnen om de energiebehoefte voor verwarming, koeling, warmtapwater en ventilatoren in te vullen. Duurzaam energiegebruik mag worden afgetrokken van het fossiele energiegebruik.

Voor woning- en utiliteitsbouw geldt de voorgenomen eis voor primair fossiel gebruik op maximaal 25 kWh/m2/jaar. Voor gebouwen in de gezondheidszorg met bedfuncties komt dit op maximaal 120 kWh/m2/jaar en voor onderwijsgebouwen komt dit op max 60 kWh/m2/jaar.

 

Aandeel hernieuwbaar op te wekken energie

Het aandeel hernieuwbaar op te wekken energie wordt berekend door de totale hernieuwbare energie te delen door het totaal van fossiel energiegebruik en hernieuwbaar energie en vervolgens te vermenigvuldigen met 100.

Het voorgenomen aandeel hernieuwbare op te wekken energie voor zowel woningbouw, utiliteitsbouw, gebouwen in de gezondheidszorg en gebouwen in het onderwijs is minimaal 50%

 

Tap bouw heeft up to date kennis van wet- en regelgeving en blijft continu op de hoogte van de ontwikkelingen hieromtrent. BENG is daar bijvoorbeeld een onderdeel van.


Wilt u geïnformeerd worden over deze eisen, neem dan direct contact op met de Tap Bouw voor een oriënterend gesprek.